ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอบรั้วภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การศึกษาต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรติประวัติ ผลงาน

อ่านต่อ

ไม่มีวันสิ้นสุด สำหรับนวัตกรรม

การคิดค้น เพื่อค้นพบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย นิสิตภาคิวชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม
  • กิจกรรมวันไหว้ครู 2559

    กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ณ ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

  • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

    พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาฯ

ยินดีต้อนรับ สู่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Welcome to Student Fun University

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ทำการเรียนการสอนครั้งแรกที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- อ่านต่อ